Provstisekretær

Grundkursus for provstisekretærer

Provstisekretærer skal gennemføre et grundkursus, der udbydes af Kirkeministeriet gennem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Orientering om kurserne findes på provstiernes videndeling på folkekirkens intranet. Grundkurset omfatter følgende emner:

• ESDH
• Præsternes befordring og fravær
• Provstens og provstiudvalgets forventninger til provstisekretæren
• Økonomi
• Forvaltningsret

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Andre relevante kurser

En række kurser fra kordegneuddannelsen kan også være relevante for provstisekretærer:

Kurser under kordegneuddannelsen (på AMU Fyn)
• Betjening af menighedsrådet
• Forvaltningsret i sagsbehandlingen
• Opstilling og analyse af årsregnskab
• Likviditets- og balancebudgettering
• Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
• Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
• Regnskabsfører for de kirkelige kasser
• Notat- og referatteknik

se nærmere under Kordegn til venstre i menuen

Efteruddannelse

Efteruddannelse i form af ajourføringskurser tilbydes på årsmødet i Foreningen af Provstisekretærer, som finder sted hvert år i begyndelsen af oktober (onsdag – fredag). Årsmødet indeholder ajourføringskurser i Kirkeministeriets regi (IT-kontoret og Økonomikontoret præsenterer nye regler m.m.) samt diverse foredrag med relevans for provstisekretærernes arbejde. Invitation til årsmødet findes på provstiernes videndeling hvert år i juni måned.

Brandsoft tilbyder kurser i regnskabsprogrammet, bl.a. i årsafslutning m.m.

Se nærmere her