Uddannelse arbejdsgivere

Kort introduktion til siden

Denne side er tilrettelagt for at samle relevante informationer til kirkefunktionærernes arbejdsgivere, som er de lokale menighedsråd, f.eks:

  • Generel introduktion til menighedsrådet som arbejdsgiver
  • Sådan forberedelser og gennemfører menighedsrådet de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
  • Metoder og hjælpemidler til at gennemføre udviklings- og uddannelsesforløb herunder værktøjer og hjælpemidler til gennem målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne at nå menighedsrådets overordnede mål for sognet. 

 

Guide til uddannelse og kompetenceudvikling i folkekirken

Her finder du Guide til uddannelse og kompetenceudvikling i folkekirken

Guiden rummer blandt andet:

- introduktion til uddannelser i folkekirken

- oversigt over hvordan du søger tilskud til uddannelse

- redskaber til samtale om uddannelse og kompetenceudvikling

- redskaber til at arbejde med og mod barrierer ifm. uddannelse

- indblik i hvorfor det er vigtigt at kompetenceudvikle

og meget mere.