Tiltag vedrørende corona/COVID-19 på folkekirkens område

 

I forbindelse med statsministerens pressemøde fredag den 23. oktober 2020 blev en række nye tiltag med henblik på corona-smitteforebyggelse præsenteret. De nye tiltag er gældende fra 26. oktober 2020. Tiltag vedrørende forsamlingers størrelse er indtil videre gældende i 4 uger fra den 26. oktober 2020.

De seneste tiltag betyder, at det generelle forsamlingsforbud nedsættes til 10 personer, hvilket har betydning for folkekirken og andre trossamfund ved udendørs aktiviteter, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned.

Det særlige forsamlingsforbud for udendørs begravelser og bisættelser ændres fra 200 til 50 personer.

De hidtidige regler og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund gælder fortsat i lokaler, som de råder over. Gudstjenester, messer, fredagsbøn, kirkelige handlinger eller lignende i kirken m.v. kan derfor afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

I den forbindelse vil retningslinjerne blive redaktionelt tilpasset, og være tilgængelige hurtigst muligt – tilsvarende vil en opdateret FAQ vil være tilgængelig på www.folkekirkenspersonale.dk hurtigst muligt.

Seneste udgave af de redigerede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund kan findes her.

Desuden opdateres FAQ’en på denne hjemmeside løbende. FAQ'en kan findes her.

Nyheder

Kirkeministeriet har udsendt nyhedsbrev nr. 38 om lønforhandlinger for visse kirkefunktionærer samt regulering af lønnen for overenskomstansatte...

Læs mere

Kirkeministeriet har netop udsendt nyhedsbrev nr. 37. Nyhedsbrevet kan ses under menupunktet "Nyhedsbreve".

Læs mere

Hjemmesiden er opdateret med opdaterede lønoversigter pr. 1. april 2020 fra såvel Kirkeministeriet som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen....

Læs mere

Nyheder

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder vedrørende fredelig indretning i og omkring præsters kontorer.

Vejledningen er en hjælp til at sikre de...

Læs mere

I undersøgelsen af mobning blandt præster fra 2017 svarede hele 25 % af præsterne, at de inden for det seneste år af og til havde været udsat for...

Læs mere

De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, hvordan især højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og...

Læs mere

Nyheder

Det er nu igen muligt at tilmelde sig Folkekirkens Facilitatorkursus. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er tirsdag d. 20. oktober 2020

Læs mere

Kurset er fyldt, og det er derfor ikke længere muligt at tilmelde sig. Det forventes at der vil blive afviklet et nyt kursus i foråret 2021.

Læs mere

Vellykket kampagne får nu sin tredje runde.

Læs mere

Folkekirken som arbejdsplads får opmærksomhed i vellykket kampagne.

Kampagne målrettet...

Læs mere