Tiltag vedrørende corona/COVID-19 på folkekirkens område

 

Siden mandag den 18. maj 2020 har der igen været mulighed for at tage del i kirke- og troslivet i folkekirken og andre trossamfund. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark. Aftalen mellem partierne om anden fase af genåbningen omfatter en generel genåbning af folkekirkens og andre trossamfunds lokaler, så der igen kan gennemføres gudstjeneste, messe, fredagsbøn og lignende samt religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter.

I et i samarbejde med blandt andre repræsentanter for folkekirkens interessenter og faglige organisationer samt repræsentanter for andre trossamfund er der udarbejdet nærmere retningslinjer for, hvordan corona/COVID-19 håndteres ansvarlig i folkekirken og andre trossamfund. Disse retningslinjer redigeres løbende.

Retningslinjerne er desuden udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som senest har ønsket at: 

  • Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst muligt omfang og samtidig sikre optimal smitteforebyggelse).
  • Sætte øget fokus på, at der så vidt muligt skal sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler, og at recirkulation af luft i ventilationssystemer så vidt muligt skal undgås.
  • Alle kirker og trossamfund skal have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på eller smitte med corona/COVID-19

Det er et lokalt ansvar at sikre, at håndteringen i praksis sker efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.

Seneste udgave af de redigerede retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund kan findes her.

Desuden opdateres FAQ’en på denne hjemmeside løbende. FAQ'en kan findes her.

Nyheder

Kirkeministeriet har udsendt nyhedsbrev nr. 38 om lønforhandlinger for visse kirkefunktionærer samt regulering af lønnen for overenskomstansatte...

Læs mere

Kirkeministeriet har netop udsendt nyhedsbrev nr. 37. Nyhedsbrevet kan ses under menupunktet "Nyhedsbreve".

Læs mere

Hjemmesiden er opdateret med opdaterede lønoversigter pr. 1. april 2020 fra såvel Kirkeministeriet som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen....

Læs mere

Nyheder

Kirkeministeriet har udarbejdet en folder vedrørende fredelig indretning i og omkring præsters kontorer.

Vejledningen er en hjælp til at sikre de...

Læs mere

I undersøgelsen af mobning blandt præster fra 2017 svarede hele 25 % af præsterne, at de inden for det seneste år af og til havde været udsat for...

Læs mere

De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, hvordan især højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og...

Læs mere

Nyheder

Det er nu igen muligt at tilmelde sig Folkekirkens Facilitatorkursus. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er tirsdag d. 20. oktober 2020

Læs mere

Kurset er fyldt, og det er derfor ikke længere muligt at tilmelde sig. Det forventes at der vil blive afviklet et nyt kursus i foråret 2021.

Læs mere

Vellykket kampagne får nu sin tredje runde.

Læs mere

Folkekirken som arbejdsplads får opmærksomhed i vellykket kampagne.

Kampagne målrettet...

Læs mere