Tiltag vedrørende corona/COVID-19 på folkekirkens område

Fra 1. februar 2022 er alle restriktioner vedrørende håndtering af corona/covid-19 ophævet for folkekirken og andre trossamfund.

Alle dele af det danske samfund skal dog stadig medvirke til at holde smitten under kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du forebygger smitte her.

FAQ’en på denne hjemmeside opdateres stadig løbende. FAQ'en kan findes her.

Nyheder

Kirkeministeriet har offentliggjort nye lønoversigter pr. 1. april 2023. Lønoversigterne kan findes under menupunktet Lønoversigt 2023.

Læs mere

Kirkeministeriet har netop udsendt nyhedsbrev nr. 44, som bl.a. omhandler overenskomstdækning af pensionerede. Du kan finde nyhedsbrevet under…

Læs mere

Kirkeministeriet har netop udsendt Nyhedsbrev nr. 43 om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte. Nyhedsbrevet kan findes under…

Læs mere

Nyheder

Et flerårigt projekt med titlen ”Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø”, som er blevet evalueret af Folkekirkens…

Læs mere

Kirkeministeriet har udsendt Nyhedsbrev nr. 42 om seniorbonus og lønforhandlinger. Nyhedsbrevet kan findes under menupunktet Nyhedsbreve.

Læs mere

Vejledningen vedr. seksuel chikane, som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udarbejdede i samarbejde med Kirkeministeriet og offentliggjorde i en revideret…

Læs mere

Nyheder

Der er nu fastsat datoer for en række introkurser for nyansatte i Folkekirken i 2022

Læs mere

Vellykket kampagne får nu sin tredje runde.

Læs mere

Nyt uddannelsescirkulære og nyt tilsynscirkulære kan nu findes på retsinformation

Læs mere