Øvrige vejledninger

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår

Vejledning om cirkulære af 15. februar 2000 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere (15-02-2001)

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet (01-01-2003)

Vejledning om funktions- og kvalifikationstillæg til sognemedhjælpere (30-03-2000)

Vejledning om seniorordninger i folkekirken (12-09-2022)

 

Vejledning om tjeneste udenfor normalt sogn

Vejledning om om mulighed for at pålægge kirkefunktionærer tjeneste udenfor normalt sogn (09-02-2007)

 

Vejledning om stillinger

Kompetenceprofil provsteembedet - PDF

Vejledning om stillinger som kordegn (18-10-2004) 

Vejledning om stillinger som kirketjener (15-05-2003)

Vejledning om fleksjob

Vejledning om ansøgning, oprettelse og administration af lokalfinansierede præstestillinger med bilag (19-06-2007)

 

 

Vejledning til medarbejderudviklingssamtale

Vejledning om medarbejderudviklingssamtale (MUS)

 

 

Vejledning om sygdom, nye regler om barsel og indbetaling af pensionsbidrag under ulønnet barselsorlov

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (01-01-2003)

Vejledning om de nye regler om barsel og indbetaling af pensionsbidrag under ulønnet barselsorlov (01-01-2003)

 

Vejledning om rygningsforhold  

Vejledning om rygning i præstekontorer

 

Rapporter

Rapport om hospitalspræsters arbejde (15-03-2013)

 

 

Andet

Vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder

Sagsgang ved indstilling til ansættelse af konsulenter til Koordinationsudvalget

Retningslinjer for autorisering af standardparadigmer

God adfærd i det offentlige