Personalepolitik

Personalepolitik for præster

- personalepolitik for præster i folkekirken (maj 2012)

 

Forslag til personalepolitik for kirkefunktionærer
(udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd og gennemgået i Folkekirkens Samarbejdsudvalg)