OK21 resultatpapirer

Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgave som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker.

Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgave som kirketjener eller graver:

Organistoverenskomst

Særlig aftale vedr. DOKS-organister

Overenskomst for gravermedhjælpere