OK21 resultatpapirer

Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgave som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker.

Organistoverenskomst