OK21 resultatpapirer

(det samlede overenskomstresultat, som resultatpapirerne er en del af, er pt. til urafstemning hos de faglige organisationers medlemmer, og forhandlingsresultaterne er ikke endelig før der foreligger en endelig godkendelse heraf.)

Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgave som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker.

Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgave som kirketjener eller graver:

Organistoverenskomst

Særlig aftale vedr. DOKS-organister

Overenskomst for gravermedhjælpere