Historiske overenskomster

OK13:

Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver (OK13)

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO - Det statslige område (OK13)

Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker. (OK13)

Overenskomst for organister. (OK13)

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 (OK13)

Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde (OK13)

Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK). (OK13)

OK11: 

Cirkulære nr. 36 af 29. april 2011 om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker. (OK11)

                        - aftale om flytning af den faste fridag mellem ministeriet og    CO10

 

Cirkulære nr 37 af 29. april 2011 om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kirketjener og graver. (OK11)

                       - aftale om flytning af den faste fridag mellem ministeriet og FAKK

 

Cirkulære nr. 38 af 29. april 2011 om overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 (Centralorganisationen af 2010) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. (OK11)

                     - aftale om flytning af den faste fridag mellem ministeriet og DOKS/CO10

 

Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde med vejledning (OK11)

Cirkulære nr. 9473 af 7. oktober 2011 om organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. (OK11)

Protokollat til Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten. (OK11)

Cirkulære nr. 9536 af 26. oktober 2011 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten. (OK11)

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10. (OK11) 

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO - Det Statslige område. (OK11)