Folkekirkens personale » Uddannelse » Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget består pr. 21. juni 2021 af følgende medlemmer:

Kirkeministeriet Annemarie Steffensen (formand)
Kirkeministeriet Marie Spangenberg
Kirkekultur.nu Randi Anholm
Danmarks Provsteforening Kirsten Kruchov Sønderby
Foreningen af Stiftsjurister Lars Chr. Kjærgaard
Den Danske Præsteforening Ole Bjerglund Thomsen
Dansk Organist og Kantor Samfund Peter Bjerregaard
Fagligt Fælles Forbund Kaj Andersen
Danmarks Kordegneforening Pernille Grønbech
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Jens Zorn Thorsen
Danmarks Kirketjenerforening Gert R. Schmidt
Organistforeningen Knud Damgaard Andersen
Dansk Kirkemusikerforening David Danholt
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte John Lykkedal
Landsforeningen af Menighedsråd Susanne Møller
Foreningen af provstisekretærer Jeannie Britt Kjærbo