Kompetencefonden

Den Statslige Kompetencefond

Ved overenskomstforhandlingerne 2018 blev der oprettet en ny Kompetencefond ”Den Statslige kompetencefond”. Det betyder bl.a., at Kompetencefonden ikke længere administreres af Uddannelsesudvalget under Kirkeministeriet, som tidligere, men af Kompetencesekretariatet.

Er du ansat under en statslig overenskomst (herunder folkekirken), kan du søge om fondsstøtte til din kompetenceudvikling via. Den Statslige Kompetencefond. De statslige overenskomstparters fond giver mulighed for at få støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)

 • Materialer

 • Transport og ophold


Midlerne i fondens fem puljer bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet. Vær desuden opmærksom på, at Den Statslige Kompetencefond først modtager din ansøgning, når den er godkendt af din leder

Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside www.kompetenceudvikling.dk.

 

Ansøgninger til fonden indsendes via. Kompetencesekretariatets hjemmeside: www.kompetenceudvikling.dk/ansog-om-stotte

 

 

Opmærksomhedspunkter ved ansøgning til fonden

 • Moms

  Den Statslige Kompetencefond dækker ikke udgifter til moms. Alle beløb i ansøgningen skal derfor være uden moms. Hvis arbejdspladsen ikke kan afløfte fuld moms, skal den selv afholde udgiften, som dog vil kunne tælle som medfinansiering, hvilket er et krav for at opnå støtte.

   

 • Mailadresser

  Når der oprettes en ansøgning til Den Statslige Kompetencefond, er det ansøgeren, altså medarbejderen, som indtaster navn og kontaktoplysninger på den leder, som skal godkende ansøgningen.

   

  Det er vigtigt, at det er lederens officielle arbejdsmail, som oplyses og ikke en privat mailadresse. Dette for at sikre, at vigtig kommunikation ikke går tabt, fx om udbetaling af støtten, hvis lederen skifter job eller lignende.

   

 • Fondsstøtten udbetales først når kurserne er gennemført

  Fondsstøtten udbetales først, når den støttede aktivitet er gennemført, og lederen har indrapporteret det anvendte beløb.