Kordegn

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. For at få nærmere information, skal du kontakte dit stift.

Obligatorisk grunduddannelse for kordegne

Sekretær for menighedsrådet (3,0 dage)
God forvaltningsskik og administrativ praksis (2,0 dage)
Personregistrering - baggrund og praksis (7,0 dage)
Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2,0 dage)
For kordegne

Øvrige relevante kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)

Obligatorisk efteruddannelse for kordegne – afhængig af jobfunktion

Lønregnskab
Lønberegning og lønrapportering (2,0 dage)
Regnskabsfører for de kirkelige kasser (3,0 dage)
Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser (1,0 dag)
Personregistrering - særlige opgaver
Verificering ved navneændring (1,0 dag)
Personregistrering, særlige opgaver (4,0 dage)

Efteruddannelse for kirkefunktionærer

(udvalgte AMU-kurser)
Fælles for alle
Regnskabsfører for de kirkelige kasser (3,0 dage)
God forvaltningsskik og administrativ praksis (2,0 dage)
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (3,0 dage)
Den professionelle betjening af kirkens brugere (5,0 dage)
Sekretær for menighedsrådet 2 (2,0 dage)
Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård (2,0 dage)
For kordegne m.fl
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3,0 dage)
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (5,0 dage)
Digital formidling af borgerservice (2,0 dage)
God forvaltningsskik og administrativ praksis (2,0 dage)
Referat- og notatteknik (2,0 dage)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)