Øvrige kurser / uddannelser

Fokus på læsevanskeligheder

Kirkeministeriet har i samarbejde med de faglige organisationer sat projekt ”Almen kvalificering i folkekirken” i værk.

Projektets målgruppe er ansatte ved kirker og på kirkegårde, som har læse- og skrivevanskeligheder, eller som er ordblinde.

Der vil i august – september 2014 blive gennemført screening af kirkefunktionærer på 3 lokaliteter i hhv. Vejle, Viborg og Herning. De nærmere stedsangivelser og tidspunkter, vil når dette er aftalt, blive offentliggjort på denne hjemmeside.

Nedenfor findes to artikler vedr. ministeriets projekt

Som at leve i en osteklokke

Apps gør hverdagen lettere for ordblinde

 

Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen

Her arbejdes med mikroorganismer, fødevarehygiejne ved tilberedning og opbevaring samt love om regler for køkkener under bagatelgrænsen.

(1 dags varighed)

Tilmeld dig kurset ved at trykke her.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen i folkekirken

Arbejdsmiljøuddannelsen giver arbejdsledere og ansatte redskaber til at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet. Deltagerne får kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og får redskaber til at varetage funktionerne i arbejdsmiljøorganisationen. Læs mere om kurset her.