Projekt Teamsamarbejde

Projekt Teamsamarbejde i folkekirken
Der blev i 2009 iværksat et pilotprojekt i Roskilde Domprovsti om teamsamarbejde for præster. Et formål med projekt var, at understøtte og videreudvikle de mange initiativer til samarbejde mellem præster, som findes lokalt med den hensigt at medvirke til at udbrede en teamsamarbejdskultur i Folkekirken. Projektet kan sagtens anvendes mellem andre personalegrupper i folkekirken.

Resultatet af pilotprojektet er samlet i inspirationskataloget, som gerne skal give inspiration til:

Hvordan man kan etablere samarbejdsrelationer
Hvad man kan samarbejde
Hvilke metoder, man kan anvende til at fremme det psykiske arbejdsmiljø

Styregruppen for pilotprojektet håber, at kataloget vil blive læst og at mange vil lade sig inspirere til selv at starte og afprøve forskellige samarbejdsformer.

Se katalog til inspiration her