Kurser og uddannelser

Undersider til denne side indeholder extension der henter data via API på Uddannelsesguiden (http://www.ug.dk/)

I menulisten til venstre på denne side, kan du finde en overordnet kursusoversigt. Til hver af faggrupperne kan du desuden se de kurser og uddannelsesforløb, der er relevante eller obligatoriske for de forskellige faggrupper.

» Du kan også downloade kursuskataloget her  (pdf)

Vær opmærksom på, at der til visse stillinger er knyttet faste uddannelseskrav. For kirkefunktionærer med kordegne-, kirketjener- eller graverfunktioner gælder et obligatorisk uddannelseskrav på 5 uger. Uddannelsen skal gennenføres inden for de første to ansættelsesår.

Uddannelseskravet er fastsat for at sikre, at alle kirkefuntionærer har en grundlæggende fælles viden om folkekirken som arbejdsplads og om de arbejdsgange, der er i kirken og på kirkegården. Samtidig er uddannelseskravet fastsat for at sikre, at kirkefunktionærerne har de kompetencer, der kræves, for at arbejdsopgaverne kan løses på en tilfredsstillende måde.

Til visse stillinger i folkekirken stilles der krav om gennemført uddannelse inden ansættelse. Dette vil i givet fald fremgå af et eventuelt stillingsopslag.

Hvis du allerede er ansat, skal du lave en aftale med dit menighedsråd f.eks i forbindelse med MUS, inden du tilmelder dig et kursus.