Gravermedhjælper

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Grønne anlæg

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Grandækning grundlæggende (2,0 dage.)
Grandækning udvidet (2,0 dage.)
Pasning af kirkens udendørsarealer (3,0 dage)
Plantevækst og etablering af grønne anlæg (15,0 dage.)
Planteliv, økologi og miljølære (15,0 dage)
Træer og buske om sommeren (15,0 dage.)
Vurdering af risikotræer (5,0 dage.)
Anvendelse af stauder i grønne anlæg (5,0 dage.)
Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg (5,0 dage.)
Design af grønne anlæg (10,0 dage.)
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. (20,0 dage.)
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (10,0 dage.)
Græs, vækstforhold, pleje og gødning ()
Græs, vækstforhold, pleje og gødning ()
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje (5,0 dage.)
Kirkegårdens planter (2,0 dage.)
Plænegræs, vækstforhold og gødning (5,0 dage.)
Kirkegårde, græsplæner (3 dage.)

Øvrige relevante kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)

Grå anlæg

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Pasning af kirkens udendørsarealer (3,0 dage)
Anlæg i betonsten, buede linier (15,0 dage.)
Pleje og pasning af kirkegårdens arealer (5,0 dage.)

Maskinbetjening

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask (10,0 dage.)
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner (10,0 dage.)
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave (5,0 dage.)
Anlæg i natursten, træ og vand (15,0 dage.)
Pleje og pasning af kirkegårdens arealer (5,0 dage.)

Planlægning

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Plantevækst og etablering af grønne anlæg (15,0 dage.)
Vurdering af risikotræer (5,0 dage.)
Anvendelse af stauder i grønne anlæg (5,0 dage.)
Anlæg i betonsten, buede linier (15,0 dage.)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø (3,0 dage)