Kirketjener

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere

Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3,0 dage)
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2,0 dage)
Manuel betjening af kirkens tek. installationer (2,0 dage)
Præventiv konservering af kirkens udstyr (2,0 dage)
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2,0 dage)
Periodisk rengøring (3 dage)
For kirketjenere/gravere
Præventiv konservering af kirkens udstyr (2,0 dage)
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3,0 dage)
Manuel betjening af kirkens tek. installationer (2,0 dage)
Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2,0 dage)

Øvrige relevante kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns (1,0 dag)

Efteruddannelse for kirkefunktionærer (udvalgte AMU-uddannelser)

Fælles for alle
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (3,0 dage)
Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård (2,0 dage)
Den professionelle betjening af kirkens brugere (5,0 dage)
For kirketjenere/gravere/ gravermedhjælpere
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)