Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken.

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. For at få nærmere information, skal du kontakte dit stift.

Obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere, gravere og kordegne*

(*Uddannelserne er også tilrettelagt for gravermedhjælpere m.fl.)
For kordegne
Sekretær for menighedsrådet (3,0 dage)
God forvaltningsskik og administrativ praksis (2,0 dage)
Personregistrering - baggrund og praksis (7,0 dage)
Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2,0 dage)
For kirketjenere
Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3,0 dage)
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2,0 dage)
Manuel betjening af kirkens tek. installationer (2,0 dage)
Præventiv konservering af kirkens udstyr (2,0 dage)
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2,0 dage)
Periodisk rengøring (3 dage)
For gravere
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Præventiv konservering af kirkens udstyr (2,0 dage)
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3,0 dage)
Manuel betjening af kirkens tek. installationer (2,0 dage)
Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2,0 dage)
Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2,0 dage)

Obligatorisk efteruddannelse for kordegne - afhængig af jobfunktion

Lønregnskab
Lønberegning og lønrapportering (2,0 dage)
Kasserer for menighedsrådet
Regnskabsfører for de kirkelige kasser (3,0 dage)
Opstilling og analyse af årsregnskabet (2,0 dage)
Likviditets- og balancebudgettering (2,0 dage)
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2,0 dage)
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2,0 dage)
Personregistrering - særlige opgaver
Personregistrering, særlige opgaver (4,0 dage)

Efteruddannelse for kirkefunktionærer (udvalgte AMU-uddannelser)

Fælles for alle
Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård (2,0 dage)
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Håndtering af vanskelige spørgsmål ifm. dødsfald (1,0 dag)

(Ovenstående kursus er obligatorisk grunduddannelse for gravere.)

Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (3,0 dage)
Den professionelle betjening af kirkens brugere (5,0 dage)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
For gravere/gravermedhjælpere/ gartnere/gartneriarbejdere
Kirkegårde, græsplæner (3 dage.)
Pleje og pasning af kirkegårdens arealer (5,0 dage.)
Grandækning grundlæggende (2,0 dage.)
Grandækning udvidet (2,0 dage.)
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Periodisk rengøring (3 dage)
Fælles for kirketjenere/gravere/ gravermedhjælpere
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Pasning af kirkens udendørsarealer (3,0 dage)
For kordegne m.fl
Regnskabsfører for de kirkelige kasser (3,0 dage)
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3,0 dage)
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (5,0 dage)
Referat- og notatteknik (2,0 dage)

Øvrige relevante kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns (1,0 dag)