Kirkegårdsleder

Forudgående uddannelseskrav

Til en række stillinger som kirkegårdsleder stilles der helt specifikke forudgående uddannelseskrav, som skal være gennemført før tiltræde. Se nærmere i de enkelte stillingsopslag.

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Obligatorisk uddannelse for kirkegårdsledere med kirketjeneste

Kirkegårdsledere med kirketjeneste skal gennemføre de for gravere med kirketjeneste obligatoriske kurser.

Du finder en oversigt over disse kurser her

Efteruddannelse

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere udbyder en lederuddannelse over 3 moduler, hver af 3 dages varighed og specilet udviklet til ledere i kirken eller på kirkegården. Herudover udbyder FDK kurser og temadage efter behov.

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere har i samarbejde med Danmarks Forvaltningshøjskole sammensat et uddannelsesmodul i organisation, forvaltning og økonomi, som er målrettet kirkegårdsledere.

Læs mere om efteruddannelsesmuligheder for kirkegårdsledere i folderen på danskekirkegaarde.dk/aktiviteter eller hos Foreningen for Danske Kirkegårde