Tilskuds- og støtteordninger

Der kan opnås lønrefusion og andre tilskud efter gældende regler.

Læs mere på www.borger.dk

Læs mere om statens uddannelsesstøtte (SU)

Læs mere på voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Læs mere på VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Anvend Krak til brug for måling af afstand (befordringstilskud)