Organist og kirkemusiker

Musikledsagelsen til gudstjenester og andre kirkelige handlinger bliver i de fleste tilfælde varetaget af organister eller kirkemusikere. 

Der findes to forskellige officielle organistuddannelser i Danmark: Præliminær orgeleksamen og Kirkemusikalsk kandidateksamen.

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.