KM Uddannelser

Projektlederkursus

Ideer er der mange af, og mange af dem er rigtig gode.

Mange ideer bliver ofte omsat til handlinger, initiativer eller projekter inden de er helt gennemtænkt.

Det behøver ikke være store komplekse projekter, før det er klogt lige at bruge tid på at overveje, hvorfor og hvad, der i givet fald skal til for at komme helt i mål.

 • Lær at stille spørgsmålet: "Hvorfor?".
 • Lær, at der bør være en forventningsafstemning i forhold til tid, indhold og ressourcer, inden du går i gang.

Få værktøjerne til dette og meget mere ved at deltage på kurset om Folkekirkens ProjektModel.

Modellen bygger på almindelig anerkendt projektteori, men er tilpasset folkekirken, og kan derfor også anvendes på opgaver, der ikke har omfang af et projekt. 

Model og kursus er udviklet i et samarbejde mellem konsulent Henrik Heeris, Kirkeministeriet og en række ansatte i folkekirken.

 
Målgruppe:

Kurset er for dig, som gerne vil i mål. 

Du er måske projektleder eller har ansvaret for større opgaver. Du deltager i projektarbejde generelt, og har behov for større forståelse og indsigt i at arbejde med projekter. Du deltager i opgaver, som involvere flere, strækker sig over længere tid, har et stort budget eller som blot trænger til at blive gennemgået, fordi de måske kan løses på en mere effektiv måde.

 

Kursusindhold:

Med udgangspunkt i Folkekirkens ProjektModel, får du overblik over metoder, terminologi, og de vigtigste analyseværktøjer til forventningsafstemning og rammeafklaring, samt beslutnings- og styringsværktøjer til mandatforhandling og gennemførelse af projekter.

 

Eksempler på kursusindhold:

 • Brug og opbygning af Folkekirkens ProjektModel
 • Værktøjer til forventningsafstemning og målafklaring
 • Værktøjer til interessentanalyse
 • Værktøjer til risikoanalyse
 • Værktøjer til milepæls- og aktivitetsplanlægning
 • Estimeringsværktøjer
 • Fordele og ulemper ved forskellige organisationsformer
 • Styringsværktøjer til at gennemføre og rapportere projektets fremdrift
 • Kommunikationsværktøjer

Kurset gennemføres som en vekslen mellem teori i plenum og praktik i grupper, suppleret med små projektrelevante øvelser der sætter fokus på dilemmaer og faldgruber.


Praktiske oplysninger: 

Min. antal deltagere: 8 - max. antal deltagere: 15

 

Kurset koster kr. 7.700 incl. moms som dækker kursusmaterialer, al forplejning under kurset og overnatning i enkeltværelse – men excl. egne rejseomkostninger til og fra kursussted.

Kurset afvikles to gange om året i henholdsvis foråret og i efteråret.

Du kan læses mere om, og finde den nye version af, Folkekirkens ProjektModel på DAP'en under håndbøger.

_____________________________________________________________________________________ 

 

Facilitatorkursus

En facilitator er en vejleder der hjælper en gruppe igennem en metode eller en proces mod et fælles mål.                                                             

Kendskab til konkrete og anvendelige teknikker, metoder og værktøjer, samt evnen til at aflæse kropsprog og nonverbale signaler er vigtigt for at kunne lykkes. Det er derfor væsentlige kompetencer for en projektleder, men også for andre som står for mødeledelse eller afvikling af workshops.

Det er derfor med stor glæde, at det igen er blevet muligt at tilbyde kursus i facilitering.


Målgruppe:

Kurset er for dig, som har behov for at styrke dine kompetencer i at facilitere og styre eksempelvis møder, workshops eller medarbejdere i forbindelse med det daglige arbejde, opgaver eller projekter.

 

Kursusindhold: 

Som facilitator vil du blive i stand til at skabe bedre rammer for dine møder og workshops. Du vil kunne sikre at deltagerne bruger, deler og udnytter hinandens potentiale, og derved opnå bedre resultater, beslutninger og løsninger i fællesskab.

Samtidig vil du gennem kurset forbedre din egen evne til at forstå andre mennesker, deres adfærd i grupper og frem for alt forbedre din evne til at kommunikere til mennesker i forskellige samarbejdssituationer.

Eksempler på kursets indhold:

 1. At kunne give og modtage konkret og konstruktiv feedback
 2. At bruge værktøjer og teknikker til facilitering af møder og processer
 3. At forstå gruppers udvikling og behov for styring over tid
 4. At kunne aflæse dine omgivelser og facilitere situationsbestemt
 5. At kunne håndtere og facilitere konflikter
 6. Indsigt i egne og andres motivationsfaktorer
 7. At forstå værdien og nødvendigheden af entydig og målrettet kommunikation.

Kurset gennemføres som en vekslen mellem teori i plenum og praktik i grupper, suppleret med små relevante øvelser der sætter fokus på facilitatorens mangeartede roller og opgaver.

 

Praktiske oplysninger:

Min. antal deltagere: 8 - max. antal deltagere: 15

Kurset koster kr. 7.700 incl. moms som dækker kursusmaterialer, al forplejning under kurset og overnatning i enkeltværelse – men excl. egne rejseomkostninger til og fra kursussted.

 

Kurset afvikles to gange om året i henholdsvis foråret og i efteråret.