Gravermedhjælper

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. For at få nærmere information, skal du kontakte dit stift.

Grønne anlæg

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Grandækning på kirkegårdsanlæg (2,0 dage)
Renholdelse af kirkens omgivelser (5,0 dage)
Plantevækst og etablering af grønne anlæg (15,0 dage.)
Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (20,0 dage.)
Planteliv, økologi og miljølære (15,0 dage)
Pleje af grønne områder (10,0 dage.)
Pleje af grønne områder, sommerbeskæring (5,0 dage.)
Træer og buske om sommeren (15,0 dage.)
Vurdering af risikotræer (5,0 dage.)
Anvendelse af stauder i grønne anlæg (5,0 dage.)
Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg (5,0 dage.)
Design af grønne anlæg (10,0 dage.)
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. (20,0 dage.)
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (10,0 dage.)
Græs, vækstforhold og pleje (10,0 dage.)
Miljø- og biologiske forhold i grønne anlæg (10,0 dage.)
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje (5,0 dage.)
Kirkegårde, bunddækkeplanter (3,0 dage.)
Kirkegården planter, stedsegrønne planter (3,0 dage)
Kirkegården planter, surbundsplanter (3,0)
Plænegræs, vækstforhold og gødning (5,0 dage.)
Kirkegårde, kompost og dækkemateriale (3,0 dage)
Kirkegårde, græsplæner (3 dage.)

Øvrige relevante kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)

Grå anlæg

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Renholdelse af kirkens omgivelser (5,0 dage)
Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (20,0 dage.)
Anlæg i betonsten, lige linier (15,0 dage)
Anlæg i betonsten, buede linier (15,0 dage.)
Kirkegårde, renholdelse grusstier og belægninger (3 dage.)
Kirkegårde, stendiger (3,0 dage.)

Maskinbetjening

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask (10,0 dage.)
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner (10,0 dage.)
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave (5,0 dage.)
Anlæg i natursten, træ og vand (15,0 dage.)
Kirkegårde, renholdelse grusstier og belægninger (3 dage.)

Planlægning

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Plantevækst og etablering af grønne anlæg (15,0 dage.)
Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (20,0 dage.)
Vurdering af risikotræer (5,0 dage.)
Anvendelse af stauder i grønne anlæg (5,0 dage.)
Anlæg i betonsten, lige linier (15,0 dage)
Anlæg i betonsten, buede linier (15,0 dage.)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø (3,0 dage)