Graver

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt.Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Obligatorisk grunduddannelse for gravere med kirketjeneste

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Præventiv konservering af kirkens udstyr (2,0 dage)
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3,0 dage)
Manuel betjening af kirkens tek. installationer (2,0 dage)
Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2,0 dage)
Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2,0 dage)

Obligatorisk uddannelse for gravere uden kirketjeneste

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
For kirketjenere/gravere
Præventiv konservering af kirkens udstyr (2,0 dage)
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3,0 dage)
Manuel betjening af kirkens tek. installationer (2,0 dage)
Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2,0 dage)

Obligatoriske kurser for gravere

For gravere
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)

Øvrige relevante kurser

Græs, vækstforhold, pleje og gødning ()
Pleje og pasning af kirkegårdens arealer (5,0 dage.)
Pasning af kirkens udendørsarealer (3,0 dage)
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Grandækning grundlæggende (2,0 dage.)
Grandækning udvidet (2,0 dage.)
Kirkegårdens planter (2,0 dage.)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)

Efteruddannelse for kirkefunktionærer (udvalgte AMU-uddannelser)

Fælles for alle
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (3,0 dage)
Den professionelle betjening af kirkens brugere (5,0 dage)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
For gravere/gravermedhjælpere/ gartnere/gartneriarbejdere
Grandækning grundlæggende (2,0 dage.)
Grandækning udvidet (2,0 dage.)
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Pasning af kirkens udendørsarealer (3,0 dage)
Pleje og pasning af kirkegårdens arealer (5,0 dage.)

Obligatoriske kurser for at blive tillært gartner

For at få status som tillært gartner skal følgende betingelser være opfyldt:

• Have genemgået nedenstående 2 obligatoriske kurser
• Have taget mindst et af nedenstående 3 valgfrie kurser
• Haft beskæftigelse med gartnerisk arbejde i folkekirken eller anden offentlig institution i 3 fulde år samt udvist faglig interesse herfor.

Obligatoriske for at blive tillært gartner
Planteliv, økologi og miljølære (15,0 dage)
Valgfrie for at blive tillært gartner
Plantevækst og etablering af grønne anlæg (15,0 dage.)
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)