Gartner/gartneriarbejder

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. For at få nærmere information, skal du kontakte dit stift.

Grønne anlæg

Kirkegårde, græsplæner (3 dage.)
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Grandækning på kirkegårdsanlæg (2,0 dage)
Renholdelse af kirkens omgivelser (5,0 dage)
Plantevækst og etablering af grønne anlæg (15,0 dage.)
Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (20,0 dage.)
Planteliv, økologi og miljølære (15,0 dage)
Pleje af grønne områder (10,0 dage.)
Pleje af grønne områder, sommerbeskæring (5,0 dage.)
Træer og buske om sommeren (15,0 dage.)
Vurdering af risikotræer (5,0 dage.)
Anvendelse af stauder i grønne anlæg (5,0 dage.)
Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg (5,0 dage.)
Design af grønne anlæg (10,0 dage.)
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. (20,0 dage.)
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (10,0 dage.)
Græs, vækstforhold og pleje (10,0 dage.)
Miljø- og biologiske forhold i grønne anlæg (10,0 dage.)
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje (5,0 dage.)
Plænegræs, vækstforhold og gødning (5,0 dage.)
Kirkegården planter, surbundsplanter (3,0)
Kirkegården planter, stedsegrønne planter (3,0 dage)
Kirkegården planter, stedsegrønne planter (3,0 dage)
Kirkegårde, kompost og dækkemateriale (3,0 dage)
Kirkegårde, bunddækkeplanter (3,0 dage.)
Ukrudtbekæmpelse uden kemi (5,0 dage.)
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding (1,0 dag.)

Øvrige relevante kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Kirkegårde, renholdelse grusstier og belægninger (3 dage.)
Kirkegårde, bunddækkeplanter (3,0 dage.)
Kirkegårde, græsplæner (3 dage.)

Grå anlæg

Renholdelse af kirkens omgivelser (5,0 dage)
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (20,0 dage.)
Anlæg i betonsten, lige linier (15,0 dage)
Anlæg i betonsten, buede linier (15,0 dage.)
Kirkegårde, renholdelse grusstier og belægninger (3 dage.)
Kirkegårde, stendiger (3,0 dage.)

Maskinbetjening

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask (10,0 dage.)
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner (10,0 dage.)
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave (5,0 dage.)
Anlæg i natursten, træ og vand (15,0 dage.)
Design af grønne anlæg (10,0 dage.)
Kirkegården, drifteftersyn af maskiner mm. (5,0 dage.)

Planlægning

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15,0 dage.)
Plantevækst og etablering af grønne anlæg (15,0 dage.)
Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (20,0 dage.)
Vurdering af risikotræer (5,0 dage.)
Græspleje og analyser (5,0 dage.)
Anvendelse af stauder i grønne anlæg (5,0 dage.)
Anlæg i betonsten, lige linier (15,0 dage)
Anlæg i betonsten, buede linier (15,0 dage.)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø (3,0 dage)
Kirkegårde, bunddækkeplanter (3,0 dage.)