Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Præst

Som præst i den danske folkekirke består dit arbejde i at lede gudstjenesten og holde prædiken, dåb og nadver.

Du står også for konfirmation, vielse og begravelse og skal kunne forkynde kristendommens budskab på en levende og forståelig måde. På uddannelsen får du undervisning i fag, som sætter dig i stand til at varetage dine opgaver som præst. Du lærer fx om prædiken, salmesangen og sjælesorgen, som er den hjælp og trøst, præsten giver til mennesker, der har brug for det.

Som uddannet præst kan du arbejde i kirken, på større hospitaler eller i større fængsler. Du vil også have mulighed for at arbejde i Danske Sømands- og Udlandskirker.

Uddannelsen til præst foregår ved Københavns og Århus Universitet. Oven på den teologiske embedseksamen skal du lære alt det praktiske på Pastoralseminariet. Læs mere om uddannelserne:

Københavns Universitet, Teologisk fakultet

Århus Universitet, Teologisk fakultet

Fællesside for Pastoralseminarierne i København og Aarhus

Efteruddannelse for præster kan du finde på Teologisk Pædagogisk Center