Kirkemusiker

Du kan få ansættelse som kirkemusiker ved kirker i folkekirken, hvis du har en anden musikalsk baggrund eller uddannelse f.eks som kirkesanger.

Efteruddannelsestilbud

Musikken i liturgiens tjeneste

- Gudstjenestens liturgi, salmer og musik

- Salmer og musik ved kirkehandlinger og særlige gudstjenester

Det Musikalske håndværk

- Salmespil - salmesang og det musikalske samarbejde

- Det solistiske orgelspil i gudstjenesten

Ledelse af sang, kor og musikaktivitet 

3 kursusmoduler i én samlet pakke

- 1. Arrangement for kor og vokalensembler

- 2. Klaverakkompagnement til ledelse af fællessang og til korarbejde

- 3. Sangstemmens brug til korarbejde og ledelse af fællessang

Kirkens musik- og kulturarbejde 

- Aktuelt ingen udbudte kurser

Samspillet med menighedsråd, øvrige ansatte samt menighed/brugere

- Aktuelt ingen udbudte kurser

 IT som redskab for kirkemusikernes administration og formidling

Web-kommunikation - skriv på nettet

Læs mere og tilmeld dig her

Samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter

Læs mere og tilmeld dig her