Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Kirkegårdsleder

Forudgående uddannelseskrav

Til en række stillinger som kirkegårdsleder stilles der helt specifikke forudgående uddannelseskrav, som skal være gennemført før tiltræde. Se nærmere i de enkelte stillingsopslag.

Obligatorisk uddannelse

Kirkegårdsledere med kirketjeneste skal gennemføre de for gravere med kirketjeneste obligatoriske kurser.

 

Efteruddannelse

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere udbyder en lederuddannelse over 3 moduler, hver af 3 dages varighed og specilet udviklet til ledere i kirken eller på kirkegården. Herudover udbyder FDK kurser og temadage efter behov.

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere har i samarbejde med Danmarks Forvaltningshøjskole sammensat et uddannelsesmodul i organisation,f orvaltning og økonomi, som er målrettet kirkegårdsledere.

Læs mere om efteruddannelsesmuligheder for kirkegårdsledere i folderen på danskekirkegaarde.dk/aktiviteter eller hos Foreningen for Danske Kirkegårde