Kirke- og kulturmedarbejder

Diakonissestiftelsen i København og Diakonhøjskolen i Aarhus tilbyder professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, kultur og kommunikation (3K). Med denne uddannelse kan du blandt andet søge stilling som sognemedhjælper eller kirke- kulturmedarbejdere.

Læs mere om uddannelsen på Diakonissestiftelsens hjemmesiden

Læs mere på Diakonhøjskolens hjemmeside

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. Du kan få nærmere information om kurset på siden Introkursus for nyansatte i Folkekirken i menuen, eller ved at kontakte dit stift.

Obligatorisk uddannelse for sognemedhjælpere og kirke- og kulturmedarbejdere

Har du ikke en professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, kultur og kommunikation (3K), skal du snarest efter ansættelse tilmeldes den obligatoriske uddannelse for sognemedhjælpere og kirke- og kulturmedarbejdere. Den obligatoriske uddannelse består af følgende uddannelseselementer:

  • Grunduddannelsen i Kirkefaglighed, som udbydes af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Uddannelsen varer 2 uger og udbydes som internatsophold fordelt over 2 år.
  • Grunduddannelsen Kristendomsfaglighed, som udbydes af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Uddannelsen varer 3 uger og udbydes som internatsophold fordelt over 2 år.
  • Kurset Samarbejde, kommunikation og faglig etik, som varer 5 dage og udbydes af en af Kirkeministeriet godkendt udbyder.   

I visse tilfælde er en sognemedhjælper eller kirke- og kulturmedarbejder fritaget fra kravet om obligatorisk uddannelse. I hvilke situationer dette er gældende kan du læse mere om under §15 på denne side.

Grunduddannelsen i Kirkefaglighed og i Kristendomsfaglighed koster kr. 82.500,-, som betales af menighedsråd/arbejdsgiver. Prisen reguleres årligt og opkræves af flere omgange.

For tilmelding til grunduddannelsen i Kirkefaglighed og grunduddannelsen Kristendomsfaglighed, send en mail til FUVs hovedpostkasse fuv@remove-this.km.dk

Kontaktpersonerne for disse uddannelser er: 

Studielektor: Lars Sandbeck – lasa@remove-this.km.dk – vedr. overordnede spørgsmål til uddannelsen og dens indhold. 

Sekretariatsmedarbejder: Sara Nørholm - san@remove-this.km.dk  – vedr. kursusadministration, til- og framelding og opkrævning

For information om og kontakt til udbyder af kurset Samarbejde, kommunikation og faglig etik henvises til kursusudbyders hjemmeside. 

Efteruddannelse for sognemedhjælpere og kirke- og kulturmedarbejdere

At gennemføre de obligatoriske uddannelser/kurser er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt for at kunne varetage alle ønskede jobfunktioner/opgaver. Derfor kan det være nødvendigt, at gennemføre et eller flere efteruddannelseskurser. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) udbyder en række tematiske efteruddannelseskurser til sognemedhjælpere og kirke- og kulturmedarbejdere herunder ansatte ved skole-kirkesamarbejdet.

Læs mere på FUVs hjemmeside (Vælg "Kirke- og kulturmedarbejder" under "Vælg målgruppe")

Andre uddannelsesinstitutioner, som tilbyder efteruddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere:

  • bacheloruddannelserne på de teologiske fakulteter på Aarhus og Københavns universiteter
  • den diakonale videreuddannelse ved Diakonhøjskolen i Aarhus
  • 1-årlige diplomuddannelser i f.eks. kristendomskundskab og religion ved seminarierne (CVU)
  • linjefag i kristendomskundskab ved lærerseminarierne

 Du kan se en video med kirke- og kulturmedarbejder Lene Trap-Lind ved at trykke her.