Redskaber

Her finder du redskaber, som er relevante, når du gerne vil arbejde med målrettet kompetenceudvikling i dit sogn. De kan hentes ved at trykke på de relevante links.

Du kan vælge at anvende redskabet som beskrevet. Men det kan også være, at du blot kan finde inspiration og så tilpasse redskabet til netop det behov, I har i jeres sogn.

Redskaber til brug for menighedsrådet

Drejebog - menighedsråd (pdf)
Brug drejebogen og få inspiration til, hvordan du sætter målrettet kompetenceudvikling på dagsordenen i menighedsrådet. Det er meget nemmere at lave medarbejderudvikling, når det har været drøftet i menighedsrådet.

Forberedelsesskema - menighedsråd (pdf)
Brug forberedelsesskemaet til at få gode drøftelser i menighedsrådet. Skemaet hjælper menighedsrådets medlemmer til at gøre sig nogle tanker om mål og udviklingsbehov, før I sætter det på dagsordenen til et møde eller en temadag. 

Redskaber til brug for medarbejderne

Forberedelsesskema - medarbejdere (pdf)
Brug forberedelsesskemaet til at starte overvejelserne hos den enkelte, allerede inden I mødes til et medarbejdermøde. På den måde får I et godt afsæt for den fælles samtale.

Drejebog - gruppesamtale (pdf)
Brug drejebogen som inspiration til, hvordan I kan få en god samtale om, hvordan I sammen kan sikre, at medarbejdernes kompetencer anvendes i det daglige arbejde. 

Samtaleredskab - kompetencekort (pdf)
På kompetencekortene finder du spørgsmål og udsagn, som I kan anvende til at komme i gang med at snakke om jeres ønsker til nye opgaver, uddannelse og samarbejde.

Samtaleredskab - læringsarenaer (pdf)
Dette redskab indeholder en præsentation og nogle konkrete spørgsmål, som kan starte en god samtale om, hvordan I som arbejdsplads udnytter arbejdspladsens læringsressourcer.

Opdagelsesrejser (pdf)
Lad medarbejderne tage på opdagelsesrejse i nabosognet. Opdagelsesrejser er en enkel metode til at få inspiration til nye måder at løse opgaverne på. Opdagelsesrejser kan også give anledning til gode drøftelser om, hvordan I tilrettelægger arbejdet hjemme i jeres eget sogn, hvordan I samarbejder og hvordan I ser jeres fremtidige samarbejde. Måske det også kan føre til et øget samarbejde med nabosognet.

Præsentation om målrettet kompetenceudvikling

Kom godt i gang med målrettet kompetenceudvikling (Powerpoint)
Præsentationen indeholder en beskrivelse af målrettet kompetenceudvikling. Den kan anvendes, hvis du på et møde eller en temadag vil give en introduktion til målrettet kompetenceudvikling. Præsentationen indeholder både illustrationer, beskrivelser og dialogspørgsmål, som passer til de øvrige redskaber. Du kan vælge at anvende den i sin helhed eller at plukke det, du synes, I kan bruge. Du er velkommen til at redigere i den, så den passer til jeres sogn. Når du har åbnet den, skal du blot højreklikke med musen. Så kan du redigere og gemme præsentationen.