Årshjul

Målrettet kompetenceudvikling - trin for trin

For at skabe en god sammenhæng mellem opgaver og kompetencer i sognet, er det en god idé at arbejde med kompetenceudvikling og koble det sammen med sognets mål. Det er også en god idé at vende tilbage til det jævnligt. At gøre det systematisk. Vi foreslår, at I finder jeres egen systematik. Måske kan et årshjul som dette bruges.

Det kan være, at jeres systematik skal se anderledes ud, tilpasset jeres forhold. I praksis kan f.eks. rækkefølgen være anderledes. Måske giver det bedre mening at starte med et fælles møde, menighedsråd og personalegruppe, hvor I sammen ser på, hvilke aktiviteter I gerne vil have flere af fremover. Det kan også være, at sognets fremtid indebærer et nærmere samarbejde med nabosognet. I så fald er det en god idé at tilrettelægge nogle af aktiviteterne sammen med nabosognet. Det vigtigste er, at I arbejder systematisk og får rutine i at arbejde med kompetenceudvikling. Det gør det nemmere at få det gjort i en travl hverdag, hvor det ikke altid er snakken om kompetenceudvikling, der fylder mest.

Det kan være, at jeres situation gør, at I ikke kan gennemføre hele årshjulet med alle faser. Det behøver ikke afholde jer fra at gå i gang. I kan også nå langt ved at holde et medarbejdermøde eller ved at sætte målrettet kompetenceudvikling på dagsordenen i menighedsrådet.