Forberedelses- og samtaleskema


Du har følgende muligheder:


De vejledende spørgsmål:

Opfølgning på sidste samtale:

 • Hvordan er det gået med aftalerne, der blev indgået ved sidste samtale?
 • Hvilke aftaler blev gennemført og hvorfor?
 • Hvilke aftaler blev ikke gennemført og hvorfor?
  Hvilke udviklingsmål er nået og hvorfor?
 • Hvilke udviklingsmål er ikke nået og hvorfor?

Medarbejderens nuværende arbejdsopgaver:

 • Hvilke arbejdsopgaver i det forgangne år er gået godt – og hvorfor?
 • Er der arbejdsopgaver i det forgangne år der er gået mindre godt – og hvorfor?
 • Er arbejdsmængden passende?
 • Er der tilstrækkelig variation og ansvar i arbejdet?

Arbejdsforhold og kommunikation:

 • Hvordan er samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen?
 • Hvordan er samarbejdet og kommunikationen mellem menighedsrådet og arbejdstageren?
 • Hvad skaber motivation og arbejdsglæde?
 • Hvilken form for tilbagemelding gives på opgavevaretagelsen?

Medarbejderens kvalifikationer og fremtidige opgaver:

 • Hvordan er der overensstemmelse mellem nuværende arbejdsopgaver og kvalifikationer?
 • Hvilke ønsker/planer er der om nye arbejdsopgaver?
 • Hvilke behov er der for kompetenceudvikling i forbindelse med nye arbejdsopgaver?
 • På hvilken måde og på hvilket tidspunkt vil det være hensigtsmæssigt at tage højde for evt. ændringer i arbejdsopgaverne?

For dialog om medarbejderens tidligere erhvervet kompetencer, se dialogredskab her

Medarbejderens udvikling:

 • Hvilke behov er der for udvikling og/ eller uddannelse af medarbejderen?
 • Hvilken form eller metode til udvikling vil være mest hensigtsmæssig? (se idékatalog her)
 • Hvad og hvilke ressourcer kræver det?
  (Hvor, hvordan og hvornår og evt. økonomi)

Seniorsamtale:

 • Er der særlige forhold der skal opfyldes for at fastholde en medarbejder?
 • (f.eks. fritagelse for visse arbejdsopgaver, arbejdsomlægning, arbejdstidsnedsættelse, nye arbejdsopgaver, fortsat kompetenceudvikling, seniorbonusordning)

Andre emner:

 • Er der andre forhold, ønsker eller vigtige emner som ikke er nævnt ovenfor der bør drøftes?
 • Er der aftalt emner på medarbejdermødet som ikke er nævnt ovenfor der kan/skal drøftes?
  (særlige forhold der gør sig gældende netop her og evt. løn)