Emner for MUS

I det følgende er beskrevet emner, som kan indgå i MUS. Emnerne er ment som inspiration og kan med fordel struktureres i et samtaleskema, der også kan bruges til forberedelse af samtalen.

Nedenstående overskrifter er et forslag til udgangspunkt for samtalens indhold og skal ses som en inspirationsliste. Andre eller færre emner kan være relevante for den enkelte arbejdsplads.

Opfølgning på sidste samtale
Her kan tales om, hvordan det er gået siden sidste samtale. Hvilke mål og aftaler er nået og hvorfor, og hvilke mål og aftaler blev ikke nået og hvorfor.

Medarbejderens nuværende arbejdsopgaver
Her kan tales om de arbejdsopgaver, der udføres og løses nu, om hvordan de fungerer, og hvad grunden er til, at de fungerer godt eller mindre godt.

Arbejdsforhold og kommunikation
Her kan tales om samarbejdet, kommunikationen og informationen på arbejdspladsen generelt. Der kan også tales om medarbejderens og nærmeste lederens opfattelse af netop denne medarbejders trivsel og motivation.

Medarbejderens kvalifikationer og fremtidige opgaver
Her kan tales om de ønsker enten medarbejderen eller nærmeste leder har til fremtidige arbejdsopgaver. Medarbejderen har måske ideer til nye tiltag, hvor også tidligere erfaringer eller kvalifikationer kan udnyttes. Nærmeste leder har måske ønsker om varetagelse af andre opgaver for at udnytte personaleressourcerne bedst muligt.

Seniorsamtalen
Her tilbydes, at der tales om opgaver og udvikling i den sidste del af medarbejderens arbejdsliv. Det kan være en kort eller lang periode. Samtalen kan handle om fastholdelse eller evt. fratrædelse. Emner kan f.eks. være en reduktion i arbejdsmængden eller bortfald eller tilgang af bestemte opgaver. Hvis medarbejderen ønsker at fratræde, kan der aftales en plan for det.

Medarbejderens udvikling
Her kan tales om, hvilke behov der er for faglig eller personlig udvikling af medarbejderen f.eks. om der er behov for oplæring, jobrotation, supplerende kurser eller efteruddannelse for at medarbejderen kan udføre sine arbejdsopgaver tilfredsstillende i forhold til de arbejdsopgaver, medarbejderen skal varetage.

Andre emner
Her tales måske om løn eller andre på forhånd aftalte emner eller andre relevante emner, der viser sig i samtalens løb.

Se forslag til forberedelses- og samtaleskema