Det formelle grundlag

De regler, som danner grundlag for, at der skal afholdes medarbejderudviklingssamtale, er:

Cirkulære nr. 9550 af 30. september 2010 om medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceudvikling for kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.v.

Cirkulære nr. 9208 af 8. juni 2011 om aftale om kompetenceudvikling.

Bekendtgørelse nr. 1021 af 13. december 1994 om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene (rammer skal fastsættes).