Evaluering af MUS

Evalueringsskemaet udfyldes af hver medarbejder for sig, og du finder skemaet nederst på siden.

Skemaet er udformet som en række udsagn og nogle bemærkningsfelter. For udsagnene udfyldes skemaet ved at sætte x i den kolonne, der bedst svarer til dit indtryk af din MUS.

1 = helt uenig
2 = delvist enig
3 = overvejende enig
4 = helt enig

I bemærkningsfelterne opfordres medarbejderen til at komme med forslag til, hvordan MUS kan forbedres på de punkter, der netop er spurgt til i udsagnsfelterne.

Aflevering

Der kan være fastsat en frist for, hvornår skemaet skal afleveres.

Skemaet afleveres til kontaktpersonen, med mindre menighedsrådet har oplyst en anden person, der kan modtage det.