Skemaer

Forberedelses- og samtaleskema
Skemaet er et forslag til en række spørgsmål, der kan hjælpe deltagerne i samtalen omkring de emner, MUS kan indeholde.
Det er frivilligt at bruge skemaet, som også kan bruges i reduceret form eller med tilføjelse af emner, der er relevante lokalt eller i den konkrete samtale.

Se forberedelses- og samtaleskema 

Udviklingsplan
Der skal laves skriftlige udviklingsmål.

Se Eksempel

Evalueringsskema
Evaluering af medarbejdersamtalerne gennemføres, som det besluttes i de retningslinier, medarbejdermødet fastlægger. Evalueringen kan bestå af flere elementer.

Se Evalueringskema

Dialogredskab
Dialogredskab med værktøjer til at bring medarbejdernes tidligere erhvervede kompetencer og øvrige livserfaring i spil.

Dialogredskabet er målrettet kontaktpersonen og indeholder værktøjer, som understøtter kontaktperson, menighedsråd og medarbejdere i arbejdet med at bringe flere af medarbejdernes kompetencer i spil. Kompetencer, som kan være erhvervet fra tidligere erfaringer eller livserfaringer uden for arbejdslivet.

Gå til dialogredskab

Inspirationskataloget
Inspirationskataloget henvender sig til menighedsråd og medarbejdere, der søger inspiration til at arbejde med at bringe endnu flere af medarbejdernes kompetencer i spil. Kompetencer, medarbejderne har med sig fra tidligere job eller øvrige livssammenhænge.

Gå til inspirationskatalog