Redigér MUS skema

Her har du mulighed for at tilføje spørgsmål og udskrive skemaet, du kan endvidere gemme skemaet som pdf-fil


MUS-skema for ansatte i: sogn.Opfølgning på sidste samtale:
Hvordan er det gået med aftalerne, der blev indgået ved sidste samtale?
Hvilke aftaler blev gennemført og hvorfor?
Hvilke aftaler blev ikke gennemført og hvorfor?
Hvilke udviklingsmål er nået og hvorfor?
Hvilke udviklingsmål er ikke nået og hvorfor?
(Tilføj eventuelt spørgsmål)

Medarbejderens nuværende arbejdsopgaver:
Hvilke arbejdsopgaver i det forgangne år er gået godt – og hvorfor?
Er der arbejdsopgaver i det forgangne år der er gået mindre godt – og hvorfor?
Er arbejdsmængden passende?
Er der tilstrækkelig variation og ansvar i arbejdet?
(Tilføj eventuelt spørgsmål)

Arbejdsforhold og kommunikation:
Hvordan er samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen?
Hvordan er samarbejdet og kommunikationen mellem menighedsrådet og arbejdstageren?
Hvad skaber motivation og arbejdsglæde?
Hvilken form for tilbagemelding gives på opgavevaretagelsen
(Tilføj eventuelt spørgsmål)

Medarbejderens kvalifikationer og fremtidige opgaver:
Hvordan er der overensstemmelse mellem nuværende arbejdsopgaver og kvalifikationer?
Hvilke ønsker/planer er der om nye arbejdsopgaver?
Hvilke behov er der for kompetenceudvikling i forbindelse med nye arbejdsopgaver?
På hvilken måde og på hvilket tidspunkt vil det være hensigtsmæssigt at tage højde for evt. ændringer i arbejdsopgaverne?
(Tilføj eventuelt spørgsmål)

Medarbejderens udvikling:
Hvilke behov er der for udvikling og/ eller uddannelse af medarbejderen?
Hvilken form eller metode til udvikling vil være mest hensigtsmæssig? (se idekatalog)
Hvad og hvilke ressourcer kræver det? (Hvor, hvordan og hvornår og evt. økonomi)
(Tilføj eventuelt spørgsmål)

Seniorsamtale:
Er der særlige forhold der skal opfyldes for at fastholde en medarbejder?
(f.eks. fritagelse for visse arbejdsopgaver, arbejdsomlægning, arbejdstidsnedsættelse, nye arbejdsopgaver, fortsat kompetenceudvikling, seniorbonusordning)
(Tilføj eventuelt spørgsmål)

Andre emner:
Er der andre forhold, ønsker eller vigtige emner som ikke er nævnt ovenfor der bør drøftes?
Er der aftalt emner på medarbejdermødet som ikke er nævnt ovenfor der kan/skal drøftes?
(Særlige forhold der gør sig gældende netop her og evt. løn)
(Tilføj eventuelt spørgsmål)