Få nye kompetencer i spil

Når én plus én giver tre: Bring medarbejdernes nye kompetencer ind i dagligdagen

Når en kirkegårdsassistent vender hjem fra et kursus og har lært om grandækning af gravsteder, eller når en sognemedhjælper har været på kursus i krise- og sorgbearbejdning, så sker det alt for ofte, at de ikke får brugt deres nye viden. Der er ikke lige de rette materialer. Eller der er måske ikke nogen, som kirkegårdsassistenten eller sognemedhjælperen lige kan snakke med om, hvordan de tackler det næste lille skridt for at få de nyeste metoder i brug. De glemmer, hvad de lærte, og når lejligheden byder sig, er de tilbage i den gamle rutine og har glemt alt om, hvad de havde lært. Somme tider bliver medarbejderne måske endda utilfredse, fordi de havde glædet sig til at få deres nye værktøjer i spil.

Men sådan behøver det ikke være! Forskellige erfaringer viser vejen til, hvordan sognet kan understøtte brugen af den nye viden:

Tag flere af sted på kursus
Én mulighed er at sørge for, at flere fra sognet tager af sted samtidig. En kontaktperson fortæller:
’Når en graver skal af sted på kursus for at lære om nye metoder til at sikre en bæredygtig plantevækst, så sørger vi altid for at få mere end én af sted på samme kursus. Når de er to eller flere af sted og får nye værktøjer til etablering samt vedligeholdelse af de grønne anlæg, så går det meget bedre med at fastholde det, de har lært, når de kommer hjem igen.’

Det er en enkel sandhed, og løsningen er enkel. Men det enkle kan også være en udfordring at få styr på. Det forudsætter somme tider god planlægning.

Gør det til en tradition, at medarbejderne lærer fra sig, når de er tilbage
I et andet sogn er de meget optagede af, at medarbejderne skal lære fra sig, når de kommer hjem. Det kan være, at en kordegn og en sognemedhjælper har været på kursus om bearbejdning af sorg og krise. Når medarbejderne har været af sted for at lære nyt, så kommer de tilbage og formidler, hvad de synes har været særligt interessant og lærerigt. De fortæller om, hvad de har fået med sig hjem. Nogle gange sker det på et kaffemøde blandt personalet. Men det kan også være, at for eksempel kirkegårdsassistenten hellere vil vise måder at grandække på for sognets øvrige medarbejdere.

Sørg for, at de nye kompetencer passer med mål og arbejdsopgaver – så går det helt af sig selv
En kontaktperson fra et tredje sogn fortalte om, hvordan de i to sogne for nogle år siden stod over for en sammenlægning. Menighedsrådene holdt flere møder, og der blev lagt vægt på, at medarbejderne stod over for en udfordrende opgave. Der skulle fokus på samarbejde og kommunikation.

Det førte til en fælles deltagelse i et kursus om samarbejde og kommunikation. Medarbejderne drøftede på tværs af de to sogne, hvad det var for forandringer, de stod overfor. De talte om, hvordan arbejdet kunne tilrettelægges. De afprøvede forskellige kommunikationsformer i rollespil for at øve sig i praktiske kommunikations- og samarbejdsfærdigheder. Den efterfølgende sammenlægning af sognene var stadig udfordrende. Der blev stillet spørgsmål ved mange rutiner og gode måder at indrette arbejdspladserne på. Men blandt andet gennem kurset havde de fået bedre kendskab til hinanden og de fik sat ord på, hvordan de oplevede de vanskelige forandringer, før de udviklede sig til alvorlige problemer.

Hvis I ønsker at gennemføre dialoger med medarbejderne for at sikre at  ny viden og læring bliver anvendt, kan I bruge Drejebog - til gruppesamtale.

» Gå til Drejebog - til gruppesamtale

Her kan I også komme i dybden med de to samtaleredskaber Kompetencekort og Læringsarenaer.