Drøft retningslinier for MUS

På medarbejdermødet drøftes retningslinier for MUS. Her kan du få inspiration til, hvordan denne drøftelse kan gennemføres og få ideer til, hvad der kan indgå i eventuelle retningslinier. Afsnittet er udformet som en række spørgsmål. Det er ikke et krav, at medarbejdermødet drøfter alle disse spørgsmål.

Rammer for MUS

Årets gang:

 • Skal samtalerne holdes på samme tidspunkt af året? Og i givet fald, hvornår?
 • Hvor lang tid i forvejen skal der indkaldes til samtalen og samtaleskemaet sendes ud?


Gennemførelse af samtalen:

 • Hvor lang tid forventes en samtale at vare?
 • Kan samtalen afbrydes og fortsætte en anden dag, hvis begge mener, at der er brug for det?


Lokaliteten:

 • Hvilken lokalitet er mest egnet til at føre samtalen i?
 • Skal der gøres noget for at sikre, at der ikke sker forstyrrelser eller afbrud i samtalen? Er stedet tilpas neutralt?
 • Er der andre forhold, der skal laves aftale om?


Formelle forhold:

 • Skal der være en grænse for, hvor mange samtaler én person maksimalt bør holde på én dag? Og i givet fald hvilken?
 • Er der særlige forhold, der gør, at samtalen bør gennemføres af en anden end den nærmeste leder?
 • Skal medarbejderen kunne vælge, at samtalen føres med en anden end den nærmeste leder?
 • Hvornår skal menighedsrådet tilbyde seniorsamtaler?


Indhold i MUS

 • Skal der anvendes en dagsorden eller et samtaleskema? Og i givet fald hvilken/t?
 • Hvilke emner skal samtalen indeholde?
 • Hvis denne vejlednings forslag til skema anvendes, er der så yderligere lokale emner, der har betydning for medarbejdernes udvikling? – f.eks. kommende forandringer på arbejdspladsen, samarbejde med andre menighedsråd eller samarbejdet på arbejdspladsen.
 • Kan eller skal der drøftes løn under samtalen?


Opfølgning af MUS

 • Hvordan skal menighedsrådet have tilbagemelding fra samtalerne, så de kan prioritere udviklingsønsker?
 • Skal der gives en samlet tilbagemelding på generelle tendenser fra samtalerne til medarbejderne? Og i givet fald hvordan?
 • Skal der være opfølgning på samtalerne i løbet af året? Og i givet fald hvornår og hvordan?
 • Hvis menighedsrådet eller en medarbejder ønsker det, skal MUS evalueres samlet. Ønskes der en evaluering af MUS?
 • Hvis MUS skal evalueres, hvordan kan det så gøres? 
  • Skal der være et punkt under samtalen, som handler om samtalen?
  • Skal der være en skriftlig evaluering? Og i givet fald hvordan og hvornår?
  • Skal evalueringen være anonym eller ej?