Målrettet kompetenceudvikling

Hvorfor målrettet kompetenceudvikling?
Folkekirken vil gerne være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles. Det er derfor vigtigt at understøtte medarbejdernes udvikling inden for rammerne af sognets nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. Målrettet medarbejderudvikling bidrager til, at den enkelte kirkefunktionær, sammen med sine kolleger, tilbydes et meningsfuldt arbejde med passende udfordringer. Samtidig får sognet det bedst mulige grundlag for at løse de opgaver og indfri de mål, som menighedsrådet har.

Hvordan?
Det kan f.eks. gøres gennem målrettet kompetenceudvikling. Målrettet kompetenceudvikling sætter fokus på sognets nuværende og fremtidige målsætninger, samtidig med at medarbejdernes ønsker til jobudvikling, uddannelse mv kan inddrages i arbejdet med målrettet kompetenceudvikling.

Målrettet kompetenceudvikling kan bruges i en udviklingsproces. På disse sider kan du læse om, hvordan målrettet kompetenceudvikling kan sættes på dagsordenen. Du kan få inspiration til, hvordan I kommer i gang med processen, hvordan kompetenceudvikling kan sættes på dagsorden i menighedsrådet, hvordan medarbejderne kan inddrages osv. Der er både redskaber til at hjælpe jer i gang, til at få fornyet inspiration og så er der gode historier, som er baseret på erfaringer fra sogne rundt omkring i Danmark. Det kan også være, at I ønsker at sætte særligt fokus på kirkefunktionærernes tidligere erhvervede kompetencer. Så kan I kombinere målrettet kompetenceudvikling med redskaberne og inspirationskatalog til at sætte medarbejdernes tidligere erhvevede kompetencer i spil, se her.

Hvem?
Både kirkefunktionærer og menighedsråd bliver inddraget. Der er redskaber, som retter sig direkte mod at involvere menighedsrådet, ligesom der er redskaber, som retter sig direkte mod at involvere medarbejderne.

Det er kontaktpersonen og evt. andre med personaleansvar, som har det overordnede ansvar for at gennemføre målrettet kompetenceudvikling. På siderne her er det oftest kontaktpersonen, som nævnes. Men det kan også være kirkegårdslederen eller andre, der har det daglige personaleansvar, som er med til at bringe målrettet kompetenceudvikling ind i sognets hverdag.

Tilblivelsen af målrettet kompetenceudvikling - tak til...
Målrettet kompetenceudvikling er blevet til i samarbejde med en række sogne, der har afprøvet redskaberne og bidraget med at justere disse. Repræsentanter fra sognene har gennem samtaler om sognenes erfaringer med kompetenceudvikling også bidraget væsentligt til De gode historier om Målrettet kompetenceudvikling. I den forbindelse vil vi gerne rette en tak til deltagere fra Frederiksværk-Vinderød Sogn, Glostrup Sogn, Hune Sogn, Tårs Sogn, Øland Sogn samt Bagsværd Sogn.

Læs om målrettet kompetenceudvikling som en proces under Årshjul.

Læs om brug af redskaberne under menuen Redskaber.

Hent desuden inspiration fra de lærerige historier, som baserer sig på erfaringer fra sogne rundt omkring i Danmark.

Læs mere under De gode historier.

Under Viden om kan du få styr på begreberne omkring målrettet kompetenceudvikling.