De gode historier

Gode historier er ofte inspirerende og lærerige. De gode historier er ofte gode, fordi de ender godt. Men gode historier kan også være gode, fordi de fortæller os om de udfordringer, vi møder, når vi gerne vil nå et mål. De historier, vi har samlet, indeholder lidt af hvert.

Gode historier om kompetenceudvikling
De gode historier, du kan læse om her, er alle historier, der baserer sig på erfaringer, som er gjort rundt omkring i den danske folkekirke. Det er erfaringer, der handler om, hvordan sognene arbejder for at nå deres mål. Arbejdet for at nå målene involverer såvel menighedsråd som medarbejdere. Kontaktpersonen spiller, ofte sammen med formanden og f.eks. kirkegårdslederen, en væsentlig rolle i dette arbejde. Erfaringerne viser også, hvordan det at arbejde for at nå sognets mål næsten altid indebærer udvikling af medarbejderne.

Kompetenceudvikling - i dagligdagen og gennem målrettede indsatser
Vi udvikler os, når vi løser opgaver, der udfordrer os i en passende mængde. Kompetenceudvikling foregår derfor dagligt som en del af den måde, sognet tilrettelægger løsningen af opgaverne på.

I nogle tilfælde sker kompetenceudvikling af medarbejderne gennem en langsigtet planlægning. Der arbejdes med visioner og mål, som menighedsrådet har valgt at arbejde hen imod. Og der arbejdes med jobudvikling eller uddannelse som en del af denne udvikling.

Hvilken tilgang der giver det bedste udkomme, afhænger af situationen, rammerne og målet. Men det er vigtigt, at kontaktpersonen og f.eks. kirkegårdslederen jævnligt sørger for at vurdere sammenhængen mellem sognets målsætninger og de færdigheder og den kunnen, som findes blandt kirkefunktionærerne i sognet. Målrettet kompetenceudvikling indeholder redskaber, som - sammen med uddannelsesportalens øvrige redskaber og værktøjer - støtter en sådan proces. I de gode historier har vi samlet nogle erfaringer, som viser, hvordan mange sogne allerede arbejder med kompetenceudvikling.

Hent inspiration fra de gode historier
Det ser vanskeligt ud – men faktisk viser det sig, at spørgsmålene bliver stillet dagligt rundt omkring i sognene. De gode historier er hentet fra sogne, der har stillet sig selv nogle af spørgsmålene. De gode historier baserer sig på erfaringer gjort i forskellige sogne i Danmark, store og små sogne, land og by-sogne. Historierne henter både eksempler om udvikling af den enkelte kirkefunktionær, hele sognets medarbejdere og fra sogne, der er gået sammen for at udvikle grupper af medarbejdere på tværs af sognene. Som historierne viser, bliver der dagligt fundet måder at komme de vanskelige spørgsmål i møde på.

Vi håber, at de gode historier kan give inspiration til at komme i gang med målrettet kompetenceudvikling i jeres sogn. Andre historier til inspiration for kompetenceudvikling kan findes i inspirationskataloget, der sætter særlig fokus på at bringe medarbejdernes tidligere erhvervede kompetencer i spil.

Historien om...

"Menighedsrådets drøftelser om mål og visioner: en vigtig støtte for kontaktpersonen i sit daglige arbejde."
Læs hvordan mål og visioner sikrer sognets opgaveløsning og medarbejdernes udvikling på kort og lang sigt. Bliv inspireret til hvordan du som kontaktperson og daglig personaleansvarlig får klare rammer og klare mål at arbejde indenfor. Det gør arbejdet som personaleansvarlig til en positiv udfordring.

"Uddannelsessamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og flere sogne."
Samarbejde omkring uddannelse på tværs af flere sogne anvendes allerede mange steder rundt omkring i folkekirken. Læs hvordan flere sogne samarbejdede med uddannelsesinstitutioner for at tilbyde medarbejderne gode udviklingsmuligheder. En proces der også førte til nye samarbejdsmuligheder i det daglige.  

"Kompetenceudvikling starter ofte med en god ide."
Selvom det er vigtigt at arbejde systematisk er det også vigtigt at kunne gribe en god ide når den opstår spontant. På den måde kan kompetenceudvikling ofte starte med en god ide. 

"Hvordan kommer vi i gang med processen?"
Der er forskellige måder at starte et systematisk arbejde med målrettet kompetenceudvikling. Læs hvordan et sogn helt konkret har involveret menighedsråd og medarbejdere, og arbejdet med redskaberne omkring målrettet kompetenceudvikling til at formulere egne målsætninger.

"Når én plus én giver tre: Bring medarbejdernes nye kompetencer ind i dagligdagen."
Få inspiration til, hvordan du kan understøtte at ny viden og værktøjer som medarbejderne får på uddannelsesaktiviteter også bliver bragt hjem i hverdagens opgaveløsning i sognet.  

"Når én plus én giver tre – Kompetenceudvikling i samarbejde med andre sogne."
Praktisk og økonomisk samarbejde med nabosogn kan give jer muligheder for medarbejderudvikling, som I ikke selv kan afholde inden for budgettet. 

"Når omkostninger og ambitioner om kompetenceudvikling skal balanceres: At tilrettelægge kompetenceudvikling på lang sigt kan skabe gode læringsforløb."
Langsigtet planlægning kan give muligheder for at tilbyde kompetenceudvikling, der ellers ikke kan afholdes inden for budgettet. Det kan oven i købet skabe bedre læring hos medarbejderne og i sognet.  

"Samarbejde og sammenlægninger af sogne – behov for målrettet kompetenceudvikling."
Flere og flere sogne arbejder sammen om opgaver – og der finder samtidig mange sammenlægninger sted i disse år. Fælles opgaveløsninger og sammenlægninger betyder forandringer i opgaveløsningen. Brug det som anledning til kompetenceudvikling – inddrag medarbejderne inden for rammerne.