Grib en god idé

Kompetenceudvikling starter ofte med en god idé

Selv om det er vigtigt at arbejde systematisk, er det også vigtigt at kunne gribe en god idé, når den opstår spontant. På den måde kan kompetenceudvikling ofte starte med en god idé.
 
Ideen startede med, at kirkeorganisten og præsten fik lyst til at lære mere om kirkemusik – indhold og historie. De tænkte, at emnet nok var interessant for flere end blot dem selv. Dels er der jo mange flere end dem selv, der deltager i gudstjenesten, og dels har de kollegaer rundt i andre sogne, som kunne være nysgerrige på emnet. De har derfor planlagt en dag, som starter med kaffe og kage og derefter to foredrag kun afbrudt af en fælles middag. På den måde får de et socialt arrangement, hvor folk kan lære hinanden at kende og hygge sig sammen, samtidig med at de får noget ’faglig’ inspiration om et emne, der interesserer dem. Dette opfylder samtidig sognets mere overordnede målsætning om, at ’der skal være kortere til kirken’. Der skabes sammenhold, styrkes relationer og det bliver lettere at ’finde kirken’.

Hent inspiration til hvordan I kan få medarbejdernes idéer i spil. For eksempel ved at bruge samtaleredskabet Kompetencekort, eller ved at tage en dialog med medarbejderne om hvor og hvordan de typisk lærer. Brug samtaleredskabet læringsarenaer.

» Find Kompetencekort eller læringsarenaer under "Redskaber".