Udvikling på lang sigt

Når omkostninger og ambitioner om kompetenceudvikling skal balanceres: At tilrettelægge kompetenceudvikling på langt sigt kan skabe gode læringsforløb

Hvad gør man, når man har brug for kompetenceudvikling, der koster mere end budgettet giver mulighed for? En mulighed er at tænke langsigtet.

Kirkegården i et stort bysogn på Sjælland stod overfor organisatoriske forandringer. To kirkegårdsassistenter skulle på sigt påtage sig en større del af koordineringsopgaverne. De skulle på sigt stå for den daglige tilrettelæggelse og ledelse af opgaverne.  

Kirkegårdsassistenterne drøftede sammen med kontaktpersonen muligheden for at deltage i et lederudviklingsforløb. I første omgang så det dog ud til, at der ikke var ressourcer til at kunne tilbyde begge kirkegårdsassistenterne muligheden for at gennemføre kurset i lederudvikling.

I stedet for at give op tilrettelagde kontaktpersonen sammen med kirkegårdsassistenterne derfor en langsigtet plan. Planen indebar, at kirkegårdsassistenterne begge kunne deltage i lederudviklingsforløbet. Men det skulle gøres over en flerårig periode. Forløbet blev planlagt på en måde, så kirkegårdsassistenterne løbende fik anvendt deres nye viden fra den første del af udviklingsforløbet i deres hverdag, før de gik videre med den næste fase.

Hvad der i første omgang forekom som en barriere for et godt kompetenceudviklingsforløb, blev vendt til en styrke gennem en langsigtet planlægning i et nært samarbejde mellem kontaktpersonen og kirkegårdsassistenterne.

» Hvis du, som kontaktperson, ønsker at få øget kendskab til medarbejdernes opgaver, kompetencer og kompetencebehov, kan du søge under "Redskaber". Det kan du bruge i den langsigtede planlægning af kompetenceudvikling.