Uddannelsessamarbejde

Dette er et eksempel på, hvordan der kan skabes et samarbejde omkring uddannelse på tværs af flere sogne. Eksemplet viser desuden, at der tit kommer sidegevinster ud af samarbejdet – i form af nye samarbejdsmuligheder i det daglige.

I et sogn havde de ikke arbejde nok til at have deres gravermedhjælper ansat i vintersæsonen. Problemet var, at når de så igen stod og havde brug for hans arbejdskraft i foråret, så var han ofte ikke længere tilgængelig. Derfor ledte de efter muligheder for at fastholde deres gravemedhjælpere i vintersæsonen. Sammen med en række andre sogne, indgik kirken derefter et samarbejde med det lokale AMU-center og VUC. Mange gravere arbejder meget alene til daglig og var uvante med at samarbejde med andre personaler og andre gravermedhjælpere. Undervejs i uddannelsesforløbet opdagede de, at det var sjovt at være sammen med andre gravere. En af gravermedhjælperne på kurset fortalte eksempelvis de andre, at de havde problemer med at nå opgaverne pga. udskiftning af graveren. Straks opstod ideen om, at medhjælpere fra nabosognet da sagtens kunne køre 10 km og hjælpe til. På den måde gødede kurset jorden for et samarbejde mellem graverne. En mulighed, som ikke tidligere var grebet.

Uddannelsessamarbejde kan være et resultat af mange forskellige ting. Gennem redskabet Opagelsesrejser, får sognets medarbejdere mulighed for at lære nabosognets opgaver og udviklingsbehov at kende. Det kan skabe grobund for, at I kan skabe samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Uddannelsessamarbejde kan også være noget, der bliver sat fokus på i forbindelse med et menighedsrådsmøde.

» Find Opdagelsesrejser under "Redskaber".