Samarbejde mellem sogne

Når én plus én giver tre – Kompetenceudvikling i samarbejde med andre sogne

Målrettet kompetenceudvikling tager udgangspunkt i de visioner og mål, menighedsrådet sætter sig. Målrettet kompetenceudvikling handler også om, så vidt det er muligt, at imødekomme medarbejdernes ønsker om at udvikle og udfolde kompetencer i deres daglige arbejde. Somme tider kan det være vanskeligt at tilbyde de ønskede aktiviteter til kompetenceudvikling inden for de eksisterende rammer. Så gælder det om som kontaktperson at være kreativ. Et godt samarbejde med nabosognet kan føre meget med sig:

En kontaktperson gennemgik under forberedelse til MUS-samtaler, hvilke ideer og planer der tidligere havde været omkring kompetenceudvikling. I den forbindelse fandt kontaktpersonen ud af, at der var et ikke indfriet ønske blandt flere medarbejdere om at gennemføre et kursus i sorg og krise. Kontaktpersonen fulgte op på det og fandt ud af, at medarbejderne stadig ønskede at udvikle deres færdigheder omkring det at hjælpe personer i sorg og krise. Desværre var det en omkostningsfuld aktivitet, der ikke kunne rummes inden for det eksisterende budget.

To arbejdspladser kan skabe økonomi til en god udviklingsaktivitet
Kontaktpersonen tog kontakt til nabosognet. Sammen fandt de ud af at tilbyde medarbejdere fra begge sogne at gennemføre et kursus med en dygtig underviser, der havde mange erfaringer i arbejde med sorg og krise – blandt andet gennem arbejde på et hospice.

Ud over at der var en omkostningsreducerende gevinst ved at gå sammen med nabosognet, gav det også anledning til, at deltagerne på kurset fik talt sammen i pausen. De fik delt erfaringer og viden, som de kunne tage med hjem til inspiration i dagligdagen hjemme i eget sogn.  

At arbejde med redskaberne i målrettet kompetenceudvikling øger opmærksomheden på hvilke behov der er. Det skaber grundlaget for at tænke kreativt. En god dialog om mål og kompetencebehov på et møde eller gennem en temadag kan være et godt udgangspunkt. Der er både redskaber, der retter sig mod dialog i menighedsrådet og blandt kirkefunktionærerne.