Kom godt i gang

Hvordan kommer vi i gang med processen?

Der er forskellige måder at starte et systematisk arbejde med målrettet kompetenceudvikling. Nedenfor er der et eksempel på, hvordan et sogn helt konkret har involveret menighedsråd og medarbejdere i arbejdet med redskaberne på dette site til at formulere egne målsætninger.

Først et personalemøde
På et ordinært personalemøde orienterede vi om, hvad det var, vi skulle i gang med og at vi ønskede at involvere både medarbejdere og rådsmedlemmer.

Dernæst et udvidet menighedsrådsmøde
Næste skridt var et udvidet menighedsrådsmøde, hvor vi i fællesskab - medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer - tog fat på emnet målrettet kompetenceudvikling.

Efter en overordnet drøftelse af målsætning og formål gik vi tættere på vores sogn. Vi brugte skemaet med de tre målsætninger, som vi de tre seneste år havde arbejdet med.

» Se Drejebog - menighedsråd og Forberedelsesskema

Først havde vi en proces, hvor vi analyserede os frem til, hvilke tre målsætninger der var tale om. Vi måtte omkring hvilke aktiviteter, der havde været fremherskende. Efter en drøftelse og oplistning kunne vi sætte en samlende overskrift på:

Målsætning 1: "At gøre vejen til kirken kort" bliver til: "At gøre vejen til kirken kortest mulig"

Her kom en fælles konklusion frem: At der hvor det var lykkedes bedst, var præget af aktiviteter/situationer, som havde det fællestræk, at flere medarbejdergrupper på tværs havde været involveret. Altså: At der var behov for fælles kompetenceudvikling.

Vi satte vurderingen af ”tilfredshed med at have nået målsætningen” flere grader ned, da alle ønskede, at der skulle være plads til udvikling og forbedring.

Den fællesliste over de forskellige aktiviteter og tiltag, som hjalp os frem til formulering af målsætning, kommer fortsat til at indgå i det fremtidige arbejdsgrundlag, da vores fællesopfattelse har sin kim og grundlag her.

Målsætning 2: At overliggeren vedr. "kvalitet" ligger højt, men at den kan komme endnu højere op, og det skal den så i fremtiden.

Målsætning 3: Samarbejde mellem sognene og mellem medarbejdergrupperne indbyrdes.

Efter denne fælleskonstatering afrunder vi fællesmødet mellem menighedsråd og medarbejderne. 

Næste skridt vil være, at kontaktpersonen på næste personalemøde sætter en vurdering og opfølgning på dagsordenen. Menighedsrådet tager ligeledes en evaluering og udviklingssnak. Indtrykkene vi har opsamlet vil løbende blive vendt, med det klare formål at kunne gå videre i den påbegyndte proces.