Folkekirken som arbejdsplads

Ansatte i folkekirken har til opgave at understøtte kirkens overordnede mission, som er forkyndelsen af det kristne budskab. Folkekirken består af lokale arbejdsplader, som ledes af lokalt valgte menighedsråd. Der er stor forskel på størrelsen af de enkelte arbejdspladser og på, hvordan kirkelivet og dermed arbejdsopgaverne tilrettelægges. Arbejdsopgaverne er selvsagt afhængige af, om man er ansat som eksempelvis præst, graver eller kordegn, men uanset hvilken funktion man har, er der flere generelle forhold, som præger arbejdet:

Arbejde med mening
Fællesskabet og omsorgen for andre er blandt de grundlæggende værdier, som præger og tilfører arbejdet på de folkekirkenlige arbejdsplader en høj grad af mening. Mange af de værdier som sættes højt i det moderne velkfærdssamfund, hvor fællesskabet tager hånd om de svageste, udspringer af et kristent menneskesyn, som det er blevet fortolket af folkekirken. Derudover oplever mange ansatte i folekirken, at kontakten med søgende mennesker i skelsættende og følelsesladede livssituationer og mennesker, der i samme forbindelse har brug for støtte og omsorgsfuld service, som noget af det meget meningsfulde ved arbejdet.

Tæt kontakt med brugerne
Når man arbejder i folkekirken, er man i en stor del af tiden i tæt kontakt med kirkegængere og kirkegårdsbrugere. I mødet med disse er det afgørende, at man, udover at udvise etisk korrekt opførsel, også evner den menneskelige indlevelse og kontakten med mennesker i svære livssituationer.

Samarbejdsrelationer
Som ansat arbejder man i mange tilfælde sammen med frivillige. Det gælder både det frivilligt valgte menighedsråd, som er arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, og andre der ønsker at bidrage til det kirkelige liv i sognet. Desuden sker der i disse år en udvikling med stadig tættere samarbejde på tværs af sogne samt mellem de ansatte i den enkelte kirke. Dette giver et tæt samarbejde med mange andre specialiser, som enten kan komme med samme eller helt andre faglige baggrunde og perspektiver. Derfor er det også vigtigt med rummelighed og gode samarbejdsevner.

Rummelighed
Folkekirken er en arbejdsplads med rum til en mangfoldighed af ansatte, der ud over forskellig køn, alder, etnicitet også kommer med forskellige uddannelser, livserfaringer, livsfilosofier og kundskaber. Ud over de grundlæggende uddannelsekrav, der er til de forskellige jobfunktioner i folkekirken, lægges der afgørende vægt på de menneskelige kvalifikationer.

Fleksibilitet
Et arbejde i den danske folkekirke stiller store krav til den ansattes fleksibilitet. Folkekirken er med sine højmesser og arrangementer i forbindelse med højtider og helligdage og som Danmarks største kulturarrangør en arbejdsplads, der ofte har mange arrangementer uden for almindelig kontortid. Dette forudsætter en stor grad af fleksibilitet. Fleksibiliteten gælder omvendt også den anden vej rundt.

Selvstændighed i arbejdet
Som ansat i folkekirken er en del af tjenesten fastlagt under hensyn til gudstjenester og øvrige faste arrangementer. Bortset fra disse fastlagte tjenester, har de ansatte en vis mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. I mange kirker og på mange kirkegårde er man den eneste specialist på sit område. Det stiller på den ene side store krav til den ansattes disciplin og evner til at organisaere arbejdet og på den anden side giver det også nogen grad af frihed for den ansatte.

Læs desuden om hvordan det er at arbejde som kordegn, graver, kirketjener mv. under menuen til venstre.

Med kirke- og kulturmedarbejderen på arbejde

Lene holder af at arbejde kreativt med formidlingen af kirken til både faste kirkegængere og nye ansigter.

Se videoen her:

https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/hvem-arbejder-i-kirken/med-kirke-og-kulturmedarbejderen-paa-arbejde

 

Med graveren på arbejde

Natur og frihed betyder meget for Jens Aksel. Han har været landmand og lagerarbejder. I dag er han gravermedhjælper og han føler, at han gør en forskel for andre mennesker. 

Se videoen her:

https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/hvem-arbejder-i-kirken/med-gravermedhjaelperen-paa-arbejde

 

 

 

Med kordegnen på arbejde

Camillas arbejde er administrativt, men hun møder mange mennesker i deres livs vigtigste øjeblikke. Og så har hun en helt anden uddannelse.

Materialebank

Vil I være med til at gøre opmærksom på folkekirken som arbejdsplads? Find vejledning, materialer og inspiration her:

https://www.folkekirken.dk/kontakt/materialer-til-medarbejdere/folkekirken-som-arbejdsplads/samlet-materiale