En hjælp til rekruttering af medarbejdere

Oplever I som menighedsråd, at det kan være en udfordring af få kvalificerede ansøgninger til ledige stillinger, kan et samarbejde med et jobcenter måske være vejen frem.

Jobcentrene kan blandt andet hjælpe med rekruttering af ledige kandidater, samt undersøge, screene og formidle relevante kandidater til konkrete jobs i folkekirken.

På den måde kan I få hjælp til at finde den rigtige kandidat til jeres ledige stilling. Det er både tidsbesparende, og kan lette processen for jer. Jobcentrene målretter kandidaterne ud fra dét, som I har fortalt dem, at I har brug for.

Ved at samarbejde med jobcentrene kan disse formidle viden om folkekirkens forskellige jobmuligheder til ledige kandidater, og dermed øge den generelle bevidsthed om stillinger i folkekirken.

Det er gratis at gøre brug af jobcentrene, som flere steder samarbejder, så de dækker et større geografisk område, og kan udveksle såvel jobordrer som kandidater.

Etablering af samarbejde mellem menighedsråd og jobcenter

Ønsker I mere viden om, hvordan jobcentrene kan hjælpe, eller hvordan I kommer i gang, så er herunder link til flere oplysninger og kontakter, som kan benyttes.

Brug dit lokale jobcenter:

https://www.star.dk/da/til-virksomheder/brug-dit-lokale-jobcenter/

Råd om rekruttering:

https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/raad-om-rekruttering

Vær opmærksom på, at brug af rekrutteringshjælp ikke fjerner krav om stillingsopslag på www.jobnet.dk. Angående stillingsopslag henvises også til Kirkeministeriets cirkulære om opslag af stillinger:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165407

Denne skrivelse er udarbejdet i forbindelse med projektet "Folkekirkens som arbejdsplads".

 

Hent skrivelsen som pdf-fil her.