Provstisekretær

Provstisekretæren er provstiets administrative medarbejder, som både er sekretær for provsten og for provstiudvalget. Arbejdsopgaverne varierer fra provsti til provsti, men fælles for de fleste er journalisering af post, udarbejdelse af dagsorden og referat i provstiernes ESDH-system, bogføring, udarbejdelse af budgetforslag og regnskab for provstiudvalgskassen, forberedelse af budgetsamråd ved håndtering af budgetter i kirkeportalen, håndtering af præsternes fravær og befordringsgodtgørelse.

Uddannelse
Der findes ikke en egentlig uddannelse for provstisekretærer, men Kirkeministeriet tilbyder jævnligt et grundkurs for nye provstisekretærer, læs mere under menupunktet, "Medarbejdere/kurser og uddannelser" 

Orientering om kurserne findes på provstiernes videndeling på folkekirkens intranet.