Graver

Graverjobbet er en servicefunktion over for kirkens og kirkegårdens brugere og besøgende og i stor udstrækning et udejob med krav om overblik, ordenssans og kreativitet.

Graverfunktionen kan opdeles i to grupper. Graver uden kirketjeneste og graver med kirketjeneste.

Graverens opgaver
Graver uden kirketjeneste varetager driften af kirkegården med opgaver som vedligeholdelse af alle kirkegårdens fælles arealer som græsplæner, hække, træer og stianlæg, vedligeholdelse af gravsteder som er tilmeldt en pasningsordning, udplantning af årstidens blomster og grandækning samt anlægsopgaver på fællesarealer og af gravsteder.

Derudover varetager graveren opgaver i forbindelse med dødsfald som anvisning af gravsteder, gravning og dækning af grav, nedsættelse af urner og rådgivning om gravstedets indretning. Graveren kan også have administrative opgaver som protokolføring, udskrivning af årlige regninger, udfærdigelse af gravstedsbreve og pasningsaftaler.

En graver med kirketjeneste har udover ovenstående opgaver også til opgave at klargøre kirken til gudstjeneste, bryllupper, bisættelser og begravelser samt den daglige ren- og vedligeholdelse af kirken og dens installationer.

Der kan også være tilknyttet manuel klokkeringning til stillingen. Det betyder at man to gange i døgnet ringer solen henholdsvis op og ned.

Uddannelse
En graver behøver ikke at være faglært gartner, men det kan være en fordel. Efter ansættelse skal graveren gennemføre 5 ugers obligatorisk uddannelse målrettet gravere. Andre håndværksmæssige uddannelser eller evner kan også være en fordel i graverjobbet, da forskellige reparationsopgaver eller servicering af kirkegårdens maskiner kan indgå i opgaverne.

Særlige kendetegn og samarbejdsrelationer
Graveren vil almindeligvis indgå i et team om at løse opgaverne i kirken og på kirkegården. Øvrigt personale, der kan indgå i dette team er præster, som er de ansvarlige for afholdelse af de kirkelige handlinger inkl. begravelser på kirkegården, kirketjener, organist, sanger og kordegn.

Er det en større kirkegård eller måske flere kirkegårde, der er lagt sammen, kan der være tilknyttet medhjælpere på kirkegården, som graveren almindeligvis har den daglige ledelse for.

Graveren vil i de fleste tilfælde selv tilrettelægge en del af sin arbejdstid på kirkegården inden for de rammer menighedsrådet har fastlagt. Opgaverne er meget sæsonbetonede og afhængige af vejrforholdene. Arbejdstiden opgøres derfor efter en årsnorm.
Graveren har i princippet en 5-dages arbejdsuge men afhængig af funktionen kan arbejdstiden være placeret forskelligt. En graver med kirketjeneste vil naturligt have arbejdstid på lørdage og søndage.

Du kan se en video med graver Jens Aksel Poulsen ved at trykke her.