Gravermedhjælper

Gravermedhjælper arbejdere på landsbykirkegårde og gartnere og gartneriarbejdere arbejder på
bykirkegårde

Gartner og gartneriarbejdere arbejdsopgaver består hovedsageligt af gartnerarbejde på kirkegården, mens gravermedhjælpers arbejdsopgaver herudover også består af renholdelse af kirke, kirkegårde og bygninger.

Fælles for jobområderne er at der indgår arbejdsprocesser som beregning, nivellering, afsætning, sten- og fliselægning og genopretning, mure, plantning, jordforbedring, såning af græs, græs- og hækklipning, beskæring af planter, såning af græsarealer, opstilling af hegn, grandækning, vedligeholdelse af gravsteder, monumenter, mindesten, medvirken ved begravelser. Gravermedhjælpere medvirker også ved øvrige kirkelige handlinger.

Arbejdet på en kirkegård, kræver en god etik bl.a. ved begravelser, jordpåkastelse, urnebegravelser, og ved de kirkelige handlinger.

Gravermedhjælpere, gartner og gartneriarbejdere har en stor kontaktflade med borgere der kommer på kirkegårdene. Her skal man kunne give en professionel og etisk passende betjening af borgerne. Nogle jobfunktioner udføres oftest alene. Det kan f.eks. være ved græsklipning af større arealer eller ved sprøjtning mod ukrudt, sygdomme og skadedyr. På større kirkegårde er der ofte flere om arbejdet, hvilket giver mulighed for at organisere arbejdet gruppevis.
Der anvendes flere og flere hjælpemidler som løftegrej, maskiner og redskaber til at minimere tunge løft og andet hårdt fysisk belastende arbejde. Inden for jobområdet er det meget vigtigt at kende til og anvende personlige værnemidler.