Kirkemusiker i Orgel og Korledelse (KMOK)

Uddannelse til Kirkemusiker i Orgel og Korledelse (KMOK) 

Uddannelsen til Kirkemusiker i Orgel og Korledelse (KMOK) varer 2 år ved heltids-, og 3-4 år på deltidsstudier. Den foregår ved landets 3 kirkemusikskoler og kræver optagelsesprøve og afsluttes med eksamen.

På uddannelsen får du undervisning i de praktisk-musikalske fag som orgel (både kirke- og kunstspil), klaver, sang, voksen- og børnekorledelse.

Hertil er der undervisning i redskabsfag som hørelære, satslære, orgelkundskab, musikforståelse formidling.

Desuden undervises der i liturgik, salmekundskab samt kirke- og bibelkendskab.

Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels på mindre hold.

Uddannelsen foregår på Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm, Flensborg), Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus) og Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Uddannelsen sætter organisten i stand til at varetage de kirkemusikalske arbejdsopgaver i folkekirken, typisk i stillinger i mindre bykirker og i større sogne på landet. Som organist er der både mulighed for at søge fuldtids- og deltidsstillinger.

En form for videreuddannelse eller efteruddannelse kan være nødvendig alt efter hvilke arbejdsområder, der prioriteres i den aktuelle musikalske stilling.

Læs mere om uddannelsen på www.ug.dk

Særlige kendetegn ved jobbet som Kirkemusiker i Orgel og Korledelse
Jobbet som organist er meget selvstændigt og stiller krav om, at organisten er i stand til selv at tilrettelægge sit arbejde og strukturere sin arbejdstid. Ofte vil organisten på arbejdspladsen være den eneste indenfor sit arbejdsområde, hvilket stiller krav til organisten om at kunne byde ind med sin specialviden og samarbejde med præster og andre faggrupper.

I stillinger med kor er organisten korets nærmeste foresatte, og korarbejdet indeholder udover det musikalske og pædagogiske arbejde også en del administrative opgaver.

Omfanget og typer af arbejdsopgaver varierer ofte meget henover (kirke)året og arbejdstiderne ligger i stillingens natur ofte på søn- og helligdage – også i højtiderne.